De Toekomst van Cyberveiligheid

Introductie tot NIS2: 

In oktober 2024 markeert de transitie van de huidige NIS-richtlijn naar de geavanceerde NIS2-richtlijn, een belangrijke mijlpaal in de evolutie van cyberveiligheidsnormen in Europa. Justdata ICT staat klaar om uw organisatie door deze veranderingen te leiden. Sinds 2018 heeft de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) als doel gesteld om Nederland digitaal weerbaar te maken. Met de opkomst van geavanceerde cyberdreigingen en de onthullingen van recente wereldwijde crises, breidt NIS2 de scope uit naar een breder scala aan sectoren, van gezondheidszorg tot productie, inclusief digitale dienstverleners zoals Justdata ICT. De nieuwe richtlijn introduceert strengere beveiligingseisen en verscherpt de verplichtingen rondom incidentmeldingen.

Verantwoordelijkheden onder NIS2: Zorg- en Meldplicht

NIS2 legt een zorgplicht op aan organisaties, vereisend dat zij proactief risicobeoordelingen uitvoeren om cyberveiligheid te waarborgen. Bovendien wordt de meldplicht versterkt, waarbij entiteiten verplicht zijn om binnen 24 uur na een incident dat hun diensten significant kan verstoren, dit te rapporteren aan de toezichthouder.

Versterkt Toezicht en Handhaving

Onder NIS2 vallen organisaties niet alleen onder striktere regelgeving, maar ook onder intensiever toezicht. Een onafhankelijke toezichthouder zal de naleving van deze nieuwe verplichtingen controleren, met de bevoegdheid om boetes op te leggen en in extreme gevallen bedrijven tijdelijk te sluiten.

SECURE7: Uw Gids naar Cyberweerbaarheid

Justdata ICT introduceert de SECURE7: zeven fundamentele principes ontworpen om uw organisatie te begeleiden naar optimale cyberveiligheid, in lijn met NIS2. Deze principes bieden een framework om uw huidige cybersecurity status te evalueren en verbeteringen door te voeren. Hoewel SECURE7 een stevige basis biedt, is aanvullende bescherming vaak noodzakelijk. Wij adviseren een consultatie met een gespecialiseerde security provider voor een volledig beveiligingsplan.

Door te voldoen aan SECURE7, toont u niet alleen aan dat u uw digitale veiligheid serieus neemt, maar versterkt u ook de vertrouwensband met uw klanten. Justdata ICT is trots om het SECURE7-logo te ondersteunen, een symbool van toewijding aan cybersecurity en weerbaarheid.

Bekijk de 7 stappen voor NIS2

Mark Gaertner -

Mr. kopje koffie

Mark is voor vele klanten het gezicht van Justdata. Hij heeft kennis van nagenoeg alle ICT-terreinen. Lost alles voor je op of koppelt je aan de juiste mensen, maar altijd onder het genot van een heerlijk kopje koffie.

Neem contact op

Op zoek naar support?

Bel Justdata: 0320 - 76 76 76